Politica de Confidențialitate

Politica de confidentialitate
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica de gestionare a fisierelor de tip cookie
Politica privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea ZURCAN TEHNOMED SRL doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra ("MEDIMAG" si/sau "Societatea").

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand achizitionati un produs existent intr-unul din magazinele fizice ZURCAN TEHNOMED SRL sau in magazinul virtual, cand vizitati website-ul nostru sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:

va puteti adresa Departamentului responsabil cu Protectia Datelor ZURCAN TEHNOMED SRL. la adresa de e-mail contact@medimag.ro sau
ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Aleea Iezerului 9, Ploiesti, Judetul Prahova, Romania.
MEDIMAG obtine date cu caracter personal in mod direct
MEDIMAG poate obtine date cu caracter personal in mod automat
MEDIMAG poate obtine date cu caracter personal din alte surse
MEDIMAG prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate
MEDIMAG poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti
MEDIMAG garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal
MEDIMAG prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor
MEDIMAG pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata
MEDIMAG detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal


1. MEDIMAG OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL iN MOD DIRECT
Ca regula, MEDIMAG obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.
Daca sunteti client MEDIMAG, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din tranzactiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achizitionate si modalitatile de plata alese).

2. MEDIMAG POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL IN MOD AUTOMAT
Pot exista situatii in care MEDIMAG obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod automat.
Astfel, in cazul in care ati efectuat o achizitie a unui produs in magazinul virtual MEDIMAG, detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

MEDIMAG va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate pe care MEDIMAG sau furnizorii de servicii actionand in numele MEDIMAG vi le transmit.

3. MEDIMAG POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN ALTE SURSE
Pot exista situatii in care MEDIMAG obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse.
Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de MEDIMAG din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane pentru efectuarea unei achizitii a unui produs intr-un magazin fizic sau virtual MEDIMAG. In acest ultim caz, MEDIMAG va considera ca sunteti autorizat pentru dezvaluirea acestor date cu caracter personal.

4. MEDIMAG PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL iN SCOPURI DETERMINATE
MEDIMAG prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate.
Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si MEDIMAG, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca MEDIMAG sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale MEDIMAG care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Mai exact, MEDIMAG poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:

trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);
verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea MEDIMAG si a colaboratorilor sai;
personalizarea si transmiterea de oferte promotionale.
transmiterea de informatii financiare, situatia contului, informatii de plata
Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca MEDIMAG va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

De asemenea, MEDIMAG va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

executarea contractului incheiat cu MEDIMAG;
pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile MEDIMAG sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).
prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
cooperarea cu autoritatile publice;
gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.


5. MEDIMAG POATE DEZVALUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERTE PARTI
Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii MEDIMAG, cum ar fi:

furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;
orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);
consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.


6. MEDIMAG GARANTEAZA DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, MEDIMAG garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea MEDIMAG ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care
dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal
prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii
MEDICAL MARKET SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,
v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra
dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.
Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

prin posta, la sediul nostru social din Aleea Iezerului 9, Ploiesti, Judetul Prahova, Romania
prin email, in atentia Departamentului responsabil cu Protectia Datelor ZURCAN TEHNOMED SRL la adresa de e-mail contact@medimag.ro


7. MEDIMAG PRELUCREAZA iN MOD PRUDENT DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR
MEDIMAG nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, MEDIMAG va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.

8. MEDIMAG PASTREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADA LIMITATA
MEDIMAG va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

9. MEDIMAG DETINE MASURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
MEDIMAG va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

1 SC ZURCAN TEHNOMED SRL este o societatea comerciala cu sediul in Aleea Iezerului 9, Ploiesti, Judetul Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. j29/1209/29.06.2016, cod unic de inregistrare RO36256434.